Hrvatski English  
POČETNA O NAMA DJELATNOSTI REFERENCE NOVOSTI LOKACIJA KONTAKT

Održano javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
(17.06.2014)

Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti?kog plana Grada Dubrovnika održava se u razdoblju od 9. do 23. rujna 2013. godine. Javno izlaganje vodila je pro?elnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lon?ari?, dipl.iur., a Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti?kog plana Grada Dubrovnika prezentirala je, u ime izra?iva?a Instituta IGH d.d. i IGH Urbanizma d.o.o., dr.sc. Zrinka Rudež, dipl.ing.arh. Tijekom javnog izlaganja svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na Prijedlog plana iznio je i gradona?elnik Grada Dubrovnika mr.sc. Andro Vlahuši?, dr.med.

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanisti?kog plana Grada Dubrovnika u prostorijama zgrade Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, svakim radnim danom od 9.00 do 16.00 sati te na www.dubrovnik.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se:
? upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz Prijedlog plana,
? podnijeti putem web aplikacije (upute) do zaklju?no 23. rujna 2013. godine (preporu?uje se pretraživa? Mozilla Firefox) te
? dostaviti u pisanom obliku do zaklju?no 23. rujna 2013. godine na adresu:
       Grad Dubrovnik
       Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
       Pred Dvorom 1
       20000 Dubrovnik

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i ?itko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu ?itko napisani, ne?e se uzeti u obzir u pripremi Izvješ?a o javnoj raspravi.


Copyright © IGH Urbanizam d.o.o. Dubrovnik